Thursday, 28 July 2011

Samtaler med Mattis

Mattis: Naar jeg bliver kaempoestor skal jeg have en kaeaeaeaemmmmmpestor sutte.
Mor: Jeg er stor og bruger ingen sutte... blablabla... suttetrae... blablabla... og for oevrigt er det ret svaert at forstaa dig naar du snakker med sutte i munden.
Mattis (taenker lidt): Jeg kan godt forstaa mig selv naar jeg har sutte i munden! Jeg skal ha' en kaeeeeeempestor sutte!!


Mattis (paa puslebordet): Hva' er det for et 'oer??
Mor: Det er et varmtvandsroer eller et koldtvandsroer. Jeg tjekker lige. (tjekker) Det er et koldtvandsroer.
Mattis: Maa jeg ogsaa godt tjekke?
Mor: Ja.
Mattis: Aaarrrrj, hvor er du soed, mor! (Tjekker)